Spørgsmål til træning generelt

Spørgsmål til træning generelt kan rettes til juniorformand Henrik Ellemo, tlf. 27 28 10 28.

Omfang og tilrettelæggelse af hold og tider sker forud for hver sæson i samarbejde med juniorformanden. Overordnede rammer og prissætning besluttes af bestyrelsen.
 
Man skal være medlem af klubben (junior, ungdom eller senior) for at kunne købe træning.
 
Nærmere beskrivelse af de aktuelle træningstilbud og vilkår kan læses under "Tilmelding" - "Holdtilmelding" (link Holdtilmelding). 
 
Nye medlemmer kan få 2 gratis prøvetimer ifølge aftale med juniorformanden. De 2 prøvetimer giver ikke nedslag i træningskontingentet ved efterfølgende køb af træningsabonnement.

Da indtægterne fra opkrævning af træningskontingenter ikke dækker alle klubbens udgifter til aktiviteterne, forventes det, at man er villig til at repræsentere klubben ved holdkampe/holdturneringer, hvis man træner i 2 eller flere timer (2 hold eller flere) om ugen.