Spørgsmål og kommentarer vedr. romaskinen kan rettes til Jørgen Skorstengaard, tlf. 2013 1553.