Der afholdes Generalforsamling i tennishallen tirsdag den 26. marts 2019 kl. 18.00 med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

 

2. Valg af referent og 2 stemmetællere

 

3. Optælling af tilstedeværende stemmeberettigede

 

4. Beretning til godkendelse

·   Generelt - Børge Korsholm

·   Seniorudvalget – Palle Jensen

·   +60-udvalget - Anne Vilmann

·   Juniorudvalget – Marion Lorenzen

·   Haludvalget - Jørgen Skorstengaard.

5. Regnskab til godkendelse

 

6. Indkomne forslag

              

7. Godkendelse af budget, herunder kontingent for det kommende år

 

8. Valg

·   Valg af kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer

o Inga Ellemo - villig til genvalg

o Jørgen Skorstengaard – villig til genvalg

o Palle Jensen – ikke villig til genvalg

o Klubben foreslår Danny Hacker

o Stefan Vincens Andersen – villig til genvalg

·   Valg af bestyrelsessuppleant – klubben foreslår Kristina Poulsen

·   Valg af revisor – Klubben foreslår revisionsfirmaet TimeVision

9. Eventuelt