Kontingenter

Alder / Familie Årskontingent for sæson 2017 – 2018 Træningspriser   
    Sommertræning
Udendørs
Vintertræning
Indendørs
 Til og med 19 år  300,-  500,- (4 mdr.)  750,- (6 mdr.)
 Fra 20 til og med 25 år  450,-  600,- (10 klip)  600,- (10 klip)
 Fra 26 år og derover  750,-  600,- (10 klip)  600,- (10 klip)
 Familie: 1 senior og alle børn til og med 19 år  950,-    
 Familie: 2 seniorer og alle børn til og med 19 år  1650,-    

Klippekort: 10 klip á 1 time

Sommertræning: Der er ferie i juli måned.
Vintertræning: Der er ferie i uge 42, mellem jul og nytår, uge 8 og ugen op til påske.

Baner

Reservation af en bane skal være foretaget inden spillet påbegyndes. Banereservation kan foretages indtil 6 dage frem i tiden.
På udendørsbaner skal alle være medlemmer af Hedehusene Tennisklub. Dog kan et medlem spille med en gæst mod betaling - se mere i banebooking systemet.
På indendørsbanerne i tennishallen findes 2 forskellige hal kontingenter: A-timer og B-timer.

Prisen pr. time er:

Sæsonpris
7 mdr.:

Lørdag
Søndag

Hverdage

A-timer
3.600 kr.

8-18

17-22

B-timer
2.600 kr.

18-22

8-17

Enkelttimer

Lørdag
Søndag

Hverdage

A-timer
125 kr.

8-18

17-22

B-timer
90 kr.

18-22

8-17NB: Spiller en voksen over 25 år med en junior, skal der altid betales fuld pris i hallen i vintersæsonen.