Mandag den 10. august bliver der åbnet for klubhuset, herunder omklædnings rum, baderum og køkken. Men det bliver med restriktioner:
  • I hvert omklædningsrum må der max være 3 personer
  • I hvert baderum må der max være 1 person.
  • I køkkenet må der max være 2 personer.
  • I klublokalet må der max være 16 personer.
I alle rum vil der blive opsat skilte, som fortæller hvor mange der maksimalt må være i lokalet.
HUSK fortsat at følge nedenstående råd - så vi forebygger smitte med coronavirus:
  • Hold god afstand
  • Hav fokus på god håndhygiejne før, under og efter spil
  • Minimer kontakt med bænke, nettet og andet materiale på og udenfor banen
  • Brug engangshandsker eller sprit i f.m. banefejning og vanding.
Nøgler til banerne hænger fortsat ved indgangen til toiletterne.
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen.
 
Venlig hilsen
Hedehusene Tennisklub
Jørgen Skorstengaard