Træning generelt

Klubben har god trænerkapacitet til rådighed. Nye medlemmer kan gratis få 2 prøvetimer med én af klubben udpeget person. Man får derved mulighed for at komme bedre i gang. De 2 prøvetimer giver ikke nedslag i træningskontingentet.

 Alle juniorer har mulighed for at få træning i klubben. Der er både træning i sommersæsonen og vinter-sæsonen, men der skal betales særskilt.

Der kan være mulighed for mere end 1 times træning om ugen, men der skal betales ekstra for det.

 Motionister og seniorer har også mulighed for at få træning.

 Man skal være medlem af klubben for at deltage i træningen.

 Da træningskontingentet kun dækker en mindre del af klubbens træningsudgifter, forventes det, at man efter nærmere aftale, er villig til at spille holdturnering for Hedehusene Tennisklub.